Chcesz zostać pośrednikiem kredytowym?
Nie zapomnij o KNF!

Procedura zgłaszania Pośredników finansowych do Komisji Nadzoru Finansowego

Planujesz rozpocząć działalność związaną z pośrednictwem finansowym? Pamiętaj o obowiązku dokonania wpisu do Komisji Nadzoru Finansowego. Działem właściwym dla rejestracji pośredników kredytowych w zakresie kredytów konsumenckich jest dział II rejestru pośredników kredytowych.

Przedstawiamy jak w 5 krokach uzyskać wpis do KNF:

Krok 1: Dokonaj jednorazowej opłaty

Opłata za wpis pośrednika kredytowego do rejestru pośredników kredytowych wynosi 600 zł i należy ją wnieść na rachunek Komisji Nadzoru Finansowego –

  • nr rachunku: 21 1010 0068 6800 0000 0000 0012
  • tytuł wpłaty: opłata za wpis do rejestru pośredników kredytowych,

Krok 2: Wypełnij i podpisz wniosek

Krok 3: Pozyskaj zaświadczenie o niekaralności

Zaświadczenie o niekaralności możesz uzyskać bezpośrednio w Sądzie Rejonowym lub przez Internet za pośrednictwem strony https://ekrk.ms.gov.pl składając zapytanie o osobę. Będziesz potrzebował do tego profilu zaufanego, aby elektronicznie podpisać składany wniosek i potwierdzić swoją tożsamość. Opłata za zaświadczenie wynosi 20 zł. Zaświadczenie dostaniesz na swoje konto w systemie Krajowego Rejestru Karnego nawet tego samego dnia.

PAMIĘTAJ!
Nie możesz takiego zaświadczenia wydrukować, bo nie będzie ono urzędowym
dokumentem. Możesz posługiwać się tylko elektroniczną wersją. To znaczy, że możesz zapisać plik na USB, czy płycie CD.

Krok 4: Zbierz komplet dokumentów

  • wypełniony wniosek
  • zaświadczenie o niekaralności (oryginał) lub wersja elektroniczna (USB/płyta CD)
  • wydruk z CEIDG lub wydruk z KRS dot. prowadzonej IDG lub Spółki

Krok 5: Wyślij dokumenty

Adres do korespondencji KNF:
Komisja Nadzoru Finansowego
ul. Piękna 20 skr. poczt. 419
00-549 Warszawa

Oficjalna strona KNF