BRS Training System

Wszystkich spragnionych nowego know how, wymiany doświadczeń oraz zainteresowanych rozwijaniem swoich umiejętności zapraszamy – w ramach BRS Training System – na Prospecting, czyli sztukę pozyskiwania klienta. Dzięki udziałowi w jedynym takim szkoleniu na rynku usług finansowych uczestnicy nie tylko dowiedzą się jakie są skuteczne metody pozyskiwania klienta, ale będą potrafili zaplanować i przeprowadzić pozysk klienta.
Samo skuteczne nawiązanie kontaktu z klientem nie wystarczy dla powodzenia biznesu. Potrzebne jest umiejętne poprowadzenie klienta po ścieżce sprzedaży. Również i w tym obszarze wspieramy naszych Partnerów i ich pracowników. Zapraszamy do udziału w szkoleniu Profesjonalny Ekspert Finansowy.

Dlaczego warto się z nami szkolić?

Oferujemy tematy, które są ważne i atrakcyjne dla biznesu

Szkolenia prowadzimy w małych grupach (do 15 osób)

Angażujemy uczestników, bo sięgamy po takie metody pracy, jak: ćwiczenia indywidualne i grupowe, gry szkoleniowe, dyskusje moderowane, case study, mini – wykłady, krótkie filmy

Rozwijamy umiejętności i korzystamy ze sprawdzonych rozwiązań, ale też szukamy nowych i skutecznych

Dbamy o atmosferę, u nas każdy może zgłosić swój pomysł lub zapytać o interesujące go zagadnienie – wychodzimy z założenia, że „kto pyta, nie błądzi”