Faktoring

Faktoring pomaga zachować płynność finansową przedsiębiorstwa. Polega na wykupie przez firmę faktoringową (faktor) od przedsiębiorcy (faktoranta) długów, czyli nieprzeterminowanych należności z tytuły sprzedaży towarów lub usług. Dzięki temu przedsiębiorca otrzymuje środki od firmy faktoringowej i zachowuje płynność finansową.